Om psykologisk behandling och KBT

I kognitiv beteendeterapi (KBT) identifierar man vilka tankar, känslor och beteenden som leder till att psykiska symtom uppstår. Känslomässiga svårigheter uppstår ofta efter negativa erfarenheter eller stressande livshändelser som varit övermäktiga. Vi gör vad vi kan för att hantera de känslomässiga konsekvenserna av dessa händelser, men våra strategier kan ibland få motsatt effekt och leda till att symtom som ångest eller nedstämdhet ökar eller hålls kvar. I KBT analyserar man situationer som väcker svåra känslor eller obehag och letar efter nya och mer ändamålsenliga sätt att hantera svårigheterna. Ofta får man hemuppgifter att göra mellan sessionerna så att man får träna ute i verkliga livet. För de flesta diagnoserna finns specifika KBT-metoder som man kan arbeta utifrån, men det är jätteviktigt att anpassa behandlingen efter den specifika personen och livssituationen.  

Jag är också inspirerad av affektfokuserad terapi. I den här formen av terapi arbetar man med att närma sig svåra känslor som kanske inte har varit okej att visa för sin omgivning eller i nära relationer. När man kommer i kontakt med känslor som är svåra ger, smärtsamt nog, ofta ångest och skam sig till känna. I terapin tränar man på att närma sig genuina känslor för att med tiden kunna känna mindre ångest och skam samt för att känslorna ska kunna fungera som en kraft snarare än ett hinder i livet. Eftersom svårigheter att hantera känslor ofta är förknippade med svåra erfarenheter i relationer arbetar man också med beteendemönster i relationer.


Vanliga sökorsaker

Nedan ser du en lista med vanliga orsaker till att man söker till psykologisk behandling.

  • Nedstämdhet och depression
  • Stress och utmattningssyndrom
  • Ångest (till exempel social ångest eller panikångest)
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Svårigheter att hantera känslor
  • Relationsproblem
  • Kris
  • Låg självkänsla (till exempel att man inte kan stå upp för sig själv, eller inte vågar göra det som är viktigt för en i livet)
  • Identitet och sexualitet